Tillbaka    Föregående       
                
  BRUKSANVISNING JPA-1120/1240A
 
  jp1120  
Kontroller på framsidan:
 

 

1. VOLYM MIKROFON/LINJE

Med dessa rattar regleras volymen samt bas och diskant på ingång 1-3. Till ingång 1 kan den särskilda utropsmikrofonen PTT10 anslutas.

Observera: Om prioritetsfunktionen är aktiverad när signal ansluts till ingång 1, kommer alla övriga signaler att dämpas. 

2. VOLYM LINJEINGÅNG

Med dessa rattar regleras volymen samt bas och diskant på ingång 4-5. 

3. DING/DONG

Genom att trycka på denna knapp aktiveras ding/dong. 

4. TELEFON

Här regleras volymen på telefon som anslutits till förstärkaren. 

5. SIREN

Genom att trycka på denna knapp aktiveras siren. 

6. MASTER

Den totala volymen för alla ansluta ljudkällor, såsom mikrofoner, spelare eller moduler regleras här. 

7. VOLYM HÖGTALARZONER.

Upp till fem olika zoner med högtalare kan anslutas till förstärkarens utgångar. Med dessa omkopplare och volymkontroller kan nivåer och urval ställas. 

8. STRÖMBRYTARE

När denna knapp är intryckt förses förstärkaren med ström. En indikatorlampa visar att strömförsörjningen fungerar. 

 

FÖRSTÄRKARENS BAKSIDA 

1. OMKOPPLARE PRIORITET

Med dessa omkopplare väljes prioriteringsordning för mikrofon 1-3. 

2. INGÅNG FÖR MIKROFON PTT10.

Denna DIN kontakt ansluter PTT-mikrofonen till förstärkaren.  

3. MIKROFON/LINJE-INGÅNGAR

Till ingång 1-3 kan ljudkällor med olika nivå anslutas. Med gain-kontrollen justeras till rätt ingångsnivå. Knappen för phantommatning används när kondensatormikrofon skall anslutas till förstärkaren. 

4. LINJEINGÅNGAR

Ingångarna 4 och 5 används för anslutning av utrustning med linjenivå, som bandspelare, CD-spelare etc. 

5. INSPELNING

Dessa phonokontakter ansluts till ingången på en bandspelare, där man vill spela in ljudet från förstärkaren. Utgången till bandspelare följer ej master-volymen. 

6. AMP IN/PRE OUT

Här finns en möjlighet att hämta signalen från förstärkarens mixerdel (Pre out) till t.ex en equalizer, och sedan leda den tillbaka till förstärkarens slutstegsdel. 

7. UTGÅNGAR FÖR HÖGTALARZONER

Här ansluts högtalarna till förstärkarens fem utgångszoner. Endast transformatorhögtalare kan användas till dessa utgångar. 

8. LÅGOHMIGA UTGÅNGAR

Här ansluts lågohmiga högtalare till förstärkaren 

9. TELEFONANSLUTNING

Till denna terminal ansluts telefon, om signal skall höras i högtalarsystemet, eller utrop ske via telefon. 

10. FÖRSTA PRIORITET FÖR MEDDELANDE

Här kan man välja att låta digitalt meddelande från modulen JDM-10A få högsta prioritet över andra ljudkällor. 

11. BATTERIANSLUTNING.

Här ansluts 24V batteri. Denna säkerhetsström kopplas automatiskt in, om nätströmmen skulle försvinna. 

12. APPARATUTTAG

Här ansluts anläggningen till 220/240V växelström. 

13. ANTENN-ANSLUTNING

Denna antenn-anslutning levereras med radiomodulerna. 

14. INGÅNGAR FÖR JRC-10

Fjärrkontrollen på manöverdelen JRC-10 kan styra flera av förstärkarens funktioner genom dessa ingångar.  

 

SÄKERHETSINSTRUKTIONER: 

VARNING!

FÖR ATT UNDVIKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR ÄR DET FÖRBJUDET ATT TA BORT SKYDDSLOCKET PÅ FÖRSTÄRKARENS OVANSIDA. ALL SERVICE I APPARATEN SKA GÖRAS AV AUKTORISERAD PERSONAL! 

1. Installera förstärkaren på följande sätt:

* Förstärkaren skall monteras plant, så att spänningar ej uppstår i dess chassie.

* Placeras ej på fuktig eller dammig plats.

* Placeras ej nära heta föremål, som element eller annan utrustning som procucerar     värme.

* Tappa ej föremål eller vätska in i förstärkaren.

 

2. Tänk  på följande när förstärkaren ansluts:

* Anslut utrustningen när manualen har genomlästs.

* Se till att varje anslutning är perfekt. Annars kan brum, skada eller elektrisk stöt uppkomma.

* För att undvika elektriska stötar, öppna ej förstärkaren.

* Anslut noga nätsladden, när ni kontrollerat rätt spänning i uttaget.

 

Förstärkaren skall servas av auktoriserad personal!